Velkommen til

Hønefoss Frikirke

Velkommen på gudstjeneste og søndagsskole, søndag 21.april kl 11.00!

Pastor Roum forkynner om hvordan Guds herlighet blir synlig gjennom «natt» og Jesu disipler. Søndagsskole for barna. Kirkekaffe for alle! Joh 13,30 Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. 31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham.
Velkommen på gudstjeneste og søndagsskole, søndag 21.april kl 11.00!
Velkommen til kirken vår
Velkommen til kirken vår

Vi ønsker å være et fellesskap for alle aldersgrupper som lever for Jesus og gjør ham kjent.

Dette er vårt motto.

Her kan du se hva som skjer i menigheten

Les mer

Hver tirsdag: MatSpleis og kafe. Annen hver gang: Junior eller Gospel for barna.

Hver tirsdag: MatSpleis og kafe. Annen hver gang: Junior eller Gospel for barna. Hver tirsdag: MatSpleis og kafe. Annen hver gang: Junior eller Gospel for barna.

Velkommen til å bli med i en disippelgruppe bestående av 2-3 personer.

 

 

Les mer

 

Powered by Cornerstone