Hjem


Hønefoss Frikirke

Nå kan du også Vippse til Hønefoss frikirke. Nummeret er 503296

Frikirkens menigheter avlyser fra 12. mars alle gudstjenester og andre samlinger fram til 13. april, som en oppfølging av regjeringens smitteverntiltak.

Den gode gjeter

Sammen med hestene Boggy (brun) og Candy (hvit) feirer vi årets palmesøndag med en videogudstjeneste. Aina Helltun spiller trompet, tilsynsmann Geir Øystein Andersen gir en oppmuntrende hilsen og Arne I Mosskull bidrar med musikk. Bli med å be, bekjenne troen og høre Guds Ord! Prekenteksten er fra Joh 12,12-24. (Beklager lydkvaliteten. Jeg jobber for å forbedre dette fremover!)

Videogudstjeneste ved Sogneelva. Hilsen fra pastor Ivar Johnsen fra Toten Frikirke og tekstlesing ved Trine Hesjevik Lilleeng. Tema: Nå er den rette tid!

Ikke sammen, likevel sammen om Ordet og bønnene!
Velkommen til Frikirkens gudstjeneste, søndag 22.03, på nett. Video fra Jon Daniel her.