Lær om Lukas, hans samtid og hvem dette evangeliet er skrevet til. Dykk inn i Lukasevangeliet sammen med oss i Frikirken. Vers for vers, ord for ord- bli kjent med detaljene i dette fantastiske evangeliet!
Les mer
Bli kjent med Herodes, om presteskapet ordninger rundt vaktskifte, Sakarja og Elisabeth, det å være prest for Gud, om tempelet, røkelsesoffer og engler.
Les mer
Lær mer om bønn, Bibelens forhold til alkohol, fosterets betydning og omvendelsens viktighet.
Les mer
Få innsikt i Elias sin rolle fra Det gamle testamentet (GT), om Johannes som oppfyllelsen av profetiene fra GT´s siste bok før 400 år med profetisk stillhet, om engelen Gabriel, om troens betydning og Guds suverenitet.
Les mer
Få med deg hvordan veien til ekteskap gikk gjennom tre faser, Davids ætt, betydningen av engelens hilsen til Maria, navnet Jesus, samt betydningen av Davids trone og Jakobs hus.
Les mer
Få med deg det du kan av Guds skaperkraft og Åndens komme! Lær dybdene i telthelligdommen, paktens ark, Martin Luthers syn på jomfrufødselen, om Abraham og Sara, om Maria som tidenes yngste kvinnelige ultraløper, møtet mellom Maria og Elisabeth og Maria som forbilde for alle kristnes holdning til Gud.
Les mer
Se dybdene i Marias lovsang gjennom de mange vakre detaljene, om Abraham og omskjærelsen, og dåpen som Den nye pakts tegn, og vanskeligheten med å bryte gamle tradisjoner.
Les mer
Lær mer om åndsfylde og profeti, om å bli sett av Gud, Guds makt symbolisert gjennom horn, Guds aktive «miskunn», betydningen av å minnes noe, sammenhengen mellom Guds ansikt og det å tjene ham, og Johannes som oppfyllelsen av de eldgamle profetier som varsler Herrens komme,
Les mer
Se sammenhengen mellom påskefeiringen til jødene og innstiftelsen av nattverden. Dette er alvor- det er samtidig en stor gave! Hvem er velkomne til nattverdbordet? Alle de ulike disiplene var til stede, også Peter og Judas…..
Les mer
… Men Jesu død betydde ikke slutten. Det var en ny fase. Slik krigen forandrer seg i det hærføreren kaster seg inn i kampen med et høyt rop! … og Jesus fôr ned til dødsriket! Ikke som en taper- men som en seirende hærfører! Det er en god dag å vinne over døden på! Good Friday!
Les mer
Powered by Cornerstone