Vi ser nærmere på gjeternes englebesøk og snakker om tegn og åndelig krig, lovprisning og fred. Samtidig stiller vi et viktig spørsmål: Kan Gud ha glede i meg??? Vi blir også utfordret til å handle på Ordet Gud taler inn i våre liv. Få med deg denne herlig bibelkvelden!
Les mer
Nå får vi møte den hellige familien. Og vi kommer innom temaer som tro og lydighet, arbeid, undring, å grunne på Ordet, omskjærelse vs dåp og Jerusalems betydning i Jesu liv og i menighetens liv.
Les mer
Jesus bæres frem for Herren i tempelet. Familien skal ofre, som Skriften påbyr. Alt dette peker frem mot Jesu endelige offer, 33 år senere! I tempelet møter vi Simeon. Han er rettferdig, gudfryktig og venter på Israels trøst. I tillegg er Den hellige ånd over ham. Hva betyr dette- og har det noe å si for våre liv som kristne??
Les mer
Simeon møter Jesus og profeterer at Jesus skal være et tegn som blir motsagt. Hva betyr det- og gjelder også oss? Er det hva Jesus sier i Bergprekenen om at vi skal være salige på tross av? Simeon fortsetter med å profetere over Maria, og forteller at manges tanker skal bli avslørt.
Les mer
Vi møter nå Anna. Hun er profet. Men hva er det og er det en tjeneste vi kan være en del av? Paulus skriver jo at vi alle kan tale profetisk! Hør mer om profetisk tjeneste og om «rhema»- Guds Ord til deg! Bli også inspirert over at alder og sivil status er ingen hindring for å være i aktiv kristen tjeneste! Kanskje kan faktisk alderdom og singelliv være en positiv faktor?
Les mer
Anna er et eksempel for oss. Lær mer om sammenhengen mellom tempelet i Jerusalem, som bolig for Gud, og din kropp, som bolig for Guds Ånd. Vi går også inn på hva faste har å si for vårt kristenliv og hvordan det kan praktiseres. Se også sammenhengen mellom lovprisning, troens ord og profetisk tale!
Les mer
Lær mer om detaljene i verdens mest kjente historie! Bli kjent med Fødselskirken i Betlehem, din egen gjestfrihet, gjeterne, englenes herlighet, om vår vilje (eller uvilje?) til å evangelisere og er Jesus din Herre og frelser?
Les mer
Juleevangeliet er så godt kjent at vi får ikke med oss de historiske- og teologiske utfordringene den gir oss. Bli med inn i historien rundt Jesu fødsel med nye øyne, og se hvilken betydning den har for deg!
Les mer
Vi møter Simeon som Ånden hadde latt få vite noe. Lær mer om det profetiske. Det er noe for oss alle! Simeon viser oss også viktigheten av nærhet og intimitet med Jesus, sammen med ydmykhet, tillit og en anti-rasistisk holdning. Maria og Josef undret seg over Simeons ord. Her er også noe for oss å lære: Alt handler ikke om å forstå- det er viktig å undre seg. Bli med på denne spennende reisen inn i Guds Ord som taler inn i vår tid og våre liv!
Les mer
Lær om Lukas, hans samtid og hvem dette evangeliet er skrevet til. Dykk inn i Lukasevangeliet sammen med oss i Frikirken. Vers for vers, ord for ord- bli kjent med detaljene i dette fantastiske evangeliet!
Les mer
Bli kjent med Herodes, om presteskapet, ordninger rundt vaktskifte, Sakarja og Elisabeth, det å være prest for Gud, om tempelet, røkelsesoffer og engler.
Les mer
Lær mer om bønn, Bibelens forhold til alkohol, fosterets betydning og omvendelsens viktighet.
Les mer
Få innsikt i Elias sin rolle fra Det gamle testamentet (GT), om Johannes som oppfyllelsen av profetiene fra GT´s siste bok før 400 år med profetisk stillhet, om engelen Gabriel, om troens betydning og Guds suverenitet.
Les mer
Få med deg hvordan veien til ekteskap gikk gjennom tre faser, Davids ætt, betydningen av engelens hilsen til Maria, navnet Jesus, samt betydningen av Davids trone og Jakobs hus.
Les mer
Få med deg det du kan av Guds skaperkraft og Åndens komme! Lær dybdene i telthelligdommen, paktens ark, Martin Luthers syn på jomfrufødselen, om Abraham og Sara, om Maria som tidenes yngste kvinnelige ultraløper, møtet mellom Maria og Elisabeth og Maria som forbilde for alle kristnes holdning til Gud.
Les mer
Se dybdene i Marias lovsang gjennom de mange vakre detaljene, om Abraham og omskjærelsen, og dåpen som Den nye pakts tegn, og vanskeligheten med å bryte gamle tradisjoner.
Les mer
Lær mer om åndsfylde og profeti, om å bli sett av Gud, Guds makt symbolisert gjennom horn, Guds aktive «miskunn», betydningen av å minnes noe, sammenhengen mellom Guds ansikt og det å tjene ham, og Johannes som oppfyllelsen av de eldgamle profetier som varsler Herrens komme,
Les mer
Se sammenhengen mellom påskefeiringen til jødene og innstiftelsen av nattverden. Dette er alvor- det er samtidig en stor gave! Hvem er velkomne til nattverdbordet? Alle de ulike disiplene var til stede, også Peter og Judas…..
Les mer
… Men Jesu død betydde ikke slutten. Det var en ny fase. Slik krigen forandrer seg i det hærføreren kaster seg inn i kampen med et høyt rop! … og Jesus fôr ned til dødsriket! Ikke som en taper- men som en seirende hærfører! Det er en god dag å vinne over døden på! Good Friday!
Les mer
Powered by Cornerstone