Hva er forskjellen mellom loven fra Moses og det Jesus kom med? Mens Moseloven krever fullkommenhet, gjør Jesus det for oss. Han oppfyller loven og gir oss i stedet nåden og sannheten. Hør og bli oppmuntret til å leve et nytt liv, ikke i frykt for straff, men i kjærlighet til han som ble til forbannelse i vårt sted.
Les mer
Det handler om omvendelse, ærefrykt, helliggjørelse- men først og fremst om å følge Jesus! Bli inspirert til å la ditt liv bli preget av evangeliet- de glade nyhetene!
Les mer
Powered by Cornerstone