Jesus ba. Peter ba. Solveig ba. Disse handlet alle sammen i tro. For når du ber i tro på Gud, fører det til aktiv handling. Av og til kan vi angre oss etter å ha bedt, slik Peter gjorde. Men som Solveig sa: «Har vi bedt, så har vi bedt!» La din bønn og tro føre til handling!
Les mer
Her får vi høre utfordringen og kallet til å være jordens salt og verdens lys, fra Matt 5,13-16. Men hva betyr det? Se og hør forkynnelsen over denne teksten, du også!
Les mer
Å tjene Gud er å slippe tak i bekymringene sine. Det dreier seg om tillit- hvem du mener har makten over livet. For uansett hvem du er, hva du gjør eller hva du heter- «But you’re gonna have to serve somebody»! Matt 6,24-34.
Les mer
Luk 13,24 gir oss en utfordring. Skal det ikke være lett å komme til Gud, da? Alle skal vel med? Få innsyn i kjærligheten som setter fri, også til å ta dårlige valg. For til sist er det ditt eget valg! Valget står mellom bagasjen din eller å komme gjennom døren til Guds rike, som er Jesus. Ta opp kampen og kjemp for å komme inn gjennom den trange døren!
Les mer
Hva har gjerninger med troen å gjøre? I følge Jesus er det hva vi gjør med våre gjerninger som viser vår tro. Følger vi sannheten og kommer til lyset med våre gjerninger, eller vil vi heller skjule oss?
Les mer
Hvilken betydning har dåpen? Dåpen er knyttet til vann. Slik også skapelsen og frelsen har vært gjennom hele bibelhistorien. Hør, se og bli frimodig på din dåp!
Les mer
Hva er forskjellen mellom loven fra Moses og det Jesus kom med? Mens Moseloven krever fullkommenhet, gjør Jesus det for oss. Han oppfyller loven og gir oss i stedet nåden og sannheten. Hør og bli oppmuntret til å leve et nytt liv, ikke i frykt for straff, men i kjærlighet til han som ble til forbannelse i vårt sted.
Les mer
Det handler om omvendelse, ærefrykt, helliggjørelse- men først og fremst om å følge Jesus! Bli inspirert til å la ditt liv bli preget av evangeliet- de glade nyhetene!
Les mer
Powered by Cornerstone