Jesus ønsker å være sammen med deg, nå og i evigheten! I tillegg gjør han i stand et sted for oss. Følg Jesus nå - for han er veien, sannheten og livet! Når du går sammen med ham, vil du også kjenne veien:-)
Les mer
Er hjertet mitt til å stole på? Ikke hvis du tenker på det naturlige hjerte! Gud gir oss et nytt hjerte som er rent og etter Guds vilje. Dette hjertet vil jeg følge! Hør og bli inspirert ut i fra profetien i Esekiel 36.
Les mer
Har Jesus kommet bort fra deg? Vend tilbake til der du var med ham sist!
Les mer
Det handler om frelse og fortapelse. Ordet har stor virkningskraft inn i våre liv og skaper hva det sier: enhet, etterfølgelse og misjon. Ta i mot Guds Ord!
Les mer
Uansett personlighet, styrke/ svakhet, helse/ u-helse, humør og erfaringer trenger vi hverandre! Det er nettopp ved vår forskjellighet vi utfyller og kan hjelpe hverandre i liv og tro. Hør, se og bli inspirert til fellesskap!
Les mer
Hva er det å «tale profetisk»? Er det bare for de få superåndelige? Eller er det noe Skriften sier vi alle kan gjøre? Bibelen forteller oss at vi alle kan bli ledet av Guds Ånd. Det kan være ord du får, bilder du ser eller en innskytelse til å gjøre noe. Det kan godt hende at det faktisk er Ånden som leder deg da! For vi «kan alle tale profetisk». Vi må bare våge å handle på det! Lær mer om hva det vil si å «tale profetisk» ved å se denne talen.
Les mer
Det er mange ting i tiden som gjør at vi lett kan bli redde. Men Jesu budskap er det motsatte av frykt. Hans svar er «Tro på Gud og tro på meg». Og nettopp denne troen er det som seirer over verden - som er en fryktløs tro!
Les mer
Få del i denne spennende prekenen om Jerusalems betydning for Jesus og Kirken! Her i fra felleskirkelig gudstjeneste med Filadelfia.
Les mer
Moses sier vi skal holde lovene og Jesus befaler i misjonsbefalingen at vi skal «lære dem å holde alt det jeg har befalt dere». Det handler altså om å praktisere kristen tro. Men hvordan skal jeg få til det? Ved å la Guds Ord få sin virkning i deg! Hør og se denne prekenen, så får du gode tips på hvordan det kan gjøres.
Les mer
Apostelen Johannes påsto at han så Jesu herlighet. Men hvordan så den ut? Ikke som englenes herlighet som lyste om dem, da de annonserte Jesu fødsel til hyrdene, vel? Jesu herlighet var av en annen karakter. Den var «full av nåde og sannhet»! Ikke et enten eller, men både óg! Det var livsforvandlende for dem som møtte ham. Det er også gode nyheter for deg og meg!
Les mer
Vi prøver så godt vi kan å få det til. Gjerne med stor innsats og flotte show. Men livet fortsetter likevel som om Gud ikke finnes… Det er ikke vår innsats som teller, men livet tett inntil Jesus- der vi blir formet til å ligne ham mer og mer. For uten ham kan vi ingenting gjøre! Vi skal være tydelige lys - som Jesus. Han er «prototypen» for dem som tror på ham: «den førstefødte blant mange søsken». Rom 8,29. Dette er et verk ved Den hellige Ånd!
Les mer
Jesus ba. Peter ba. Solveig ba. Disse handlet alle sammen i tro. For når du ber i tro på Gud, fører det til aktiv handling. Av og til kan vi angre oss etter å ha bedt, slik Peter gjorde. Men som Solveig sa: «Har vi bedt, så har vi bedt!» La din bønn og tro føre til handling!
Les mer
Her får vi høre utfordringen og kallet til å være jordens salt og verdens lys, fra Matt 5,13-16. Men hva betyr det? Se og hør forkynnelsen over denne teksten, du også!
Les mer
Å tjene Gud er å slippe tak i bekymringene sine. Det dreier seg om tillit- hvem du mener har makten over livet. For uansett hvem du er, hva du gjør eller hva du heter- «But you’re gonna have to serve somebody»! Matt 6,24-34.
Les mer
Luk 13,24 gir oss en utfordring. Skal det ikke være lett å komme til Gud, da? Alle skal vel med? Få innsyn i kjærligheten som setter fri, også til å ta dårlige valg. For til sist er det ditt eget valg! Valget står mellom bagasjen din eller å komme gjennom døren til Guds rike, som er Jesus. Ta opp kampen og kjemp for å komme inn gjennom den trange døren!
Les mer
Hva har gjerninger med troen å gjøre? I følge Jesus er det hva vi gjør med våre gjerninger som viser vår tro. Følger vi sannheten og kommer til lyset med våre gjerninger, eller vil vi heller skjule oss?
Les mer
Hvilken betydning har dåpen? Dåpen er knyttet til vann. Slik også skapelsen og frelsen har vært gjennom hele bibelhistorien. Hør, se og bli frimodig på din dåp!
Les mer
Hva er forskjellen mellom loven fra Moses og det Jesus kom med? Mens Moseloven krever fullkommenhet, gjør Jesus det for oss. Han oppfyller loven og gir oss i stedet nåden og sannheten. Hør og bli oppmuntret til å leve et nytt liv, ikke i frykt for straff, men i kjærlighet til han som ble til forbannelse i vårt sted.
Les mer
Det handler om omvendelse, ærefrykt, helliggjørelse- men først og fremst om å følge Jesus! Bli inspirert til å la ditt liv bli preget av evangeliet- de glade nyhetene!
Les mer
Powered by Cornerstone