Taler/Disippel #6 Korsbærerne

Disippel #6 Korsbærerne

02.04.2021
Å være en disippel er å være korsbærer. Etterfølgere av Jesus. Vi følger ikke Jesus fordi det er behagelig. Men fordi han har kalt oss. Fordi han er vår frelser. Og frelsen ga han oss ved å bære korset og dø i vårt sted. 1 Joh 3,16 «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» Det handler om praktisk etterfølgelse av Jesus, å være hans lærling, hans disippel. Et vitne for vår tid.
Powered by Cornerstone