Taler/Dypdykk i Bibelen #2 Luk 1:5-12

Dypdykk i Bibelen #2 Luk 1:5-12

19.08.2021
Bli kjent med Herodes, om presteskapet, ordninger rundt vaktskifte, Sakarja og Elisabeth, det å være prest for Gud, om tempelet, røkelsesoffer og engler.

Luk 1:5 I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.  6  Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter.  7  Men de var barnløse, for Elisabet kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene. 8    En dag gjorde Sakarja tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift.  9  De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å ofre røkelse.  10  Mens ofringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba.  11  Da viste en Herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesalteret.  12  Sakarja ble slått av redsel da han så dette.

Powered by Cornerstone