Taler/Dypdykk i Bibelen #4 Lukas 1:17-25

Dypdykk i Bibelen #4 Lukas 1:17-25

19.08.2021
Få innsikt i Elias sin rolle fra Det gamle testamentet (GT), om Johannes som oppfyllelsen av profetiene fra GT´s siste bok før 400 år med profetisk stillhet, om engelen Gabriel, om troens betydning og Guds suverenitet.

Luk 1:17 

Han skal gå i forveien for Herren

med samme ånd og kraft som Elia,

for å vende fedrenes hjerter til barna

og gi ulydige det sinn som rettferdige har,

for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.»

18    Sakarja sa til engelen: «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt oppe i årene.»  19  Da svarte engelen: «Jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet.  20  Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»

21    Imens ventet folket på Sakarja. De undret seg over at han ble så lenge inne i tempelet.  22  Da han kom ut, kunne han ikke tale med dem, og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Han kunne bare gi tegn til dem; han var og ble stum.

23    Da tjenestetiden var slutt, vendte han hjem.  24  En tid etter ble hans kone Elisabet med barn, og hun holdt seg borte fra folk i fem måneder.  25  «Dette har Herren gjort for meg», sa hun. «Nå har han sett til meg og tatt bort min vanære blant folk.»

Powered by Cornerstone