Taler/Dypdykk i Bibelen #5 Lukas 1: 26-34

Dypdykk i Bibelen #5 Lukas 1: 26-34

19.08.2021
Få med deg hvordan veien til ekteskap gikk gjennom tre faser, Davids ætt, betydningen av engelens hilsen til Maria, navnet Jesus, samt betydningen av Davids trone og Jakobs hus.

Luk 1:26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret,  27  til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria.  28  Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»  29  Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety.  30  Men engelen sa til henne:

«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,

og du skal gi ham navnet Jesus.

32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,

og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;

det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

34    Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?»

Powered by Cornerstone