Taler/Dypdykk i Bibelen #6 Lukas 1:35-47

Dypdykk i Bibelen #6 Lukas 1:35-47

19.08.2021
Få med deg det du kan av Guds skaperkraft og Åndens komme! Lær dybdene i telthelligdommen, paktens ark, Martin Luthers syn på jomfrufødselen, om Abraham og Sara, om Maria som tidenes yngste kvinnelige ultraløper, møtet mellom Maria og Elisabeth og Maria som forbilde for alle kristnes holdning til Gud.

Luk 1:35 Engelen svarte:

«Den hellige ånd skal komme over deg,

og Den høyestes kraft skal overskygge deg.

Derfor skal barnet som blir født,

være hellig og kalles Guds Sønn.

36    Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned.  37  For ingen ting er umulig for Gud.»  38  Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

39    Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40  hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne.  41  Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42  og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv.  43  Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg?  44  For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd.  45  Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»  46  Da sa Maria:

«Min sjel opphøyer Herren,

47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

Powered by Cornerstone