Taler/Dypdykk i Bibelen #7 Lukas 1:48-64

Dypdykk i Bibelen #7 Lukas 1:48-64

19.08.2021
Se dybdene i Marias lovsang gjennom de mange vakre detaljene, om Abraham og omskjærelsen, og dåpen som Den nye pakts tegn, og vanskeligheten med å bryte gamle tradisjoner.

Luk 1:48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.

Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

49    for store ting har han gjort mot meg,

han, den mektige; hellig er hans navn.

50    Fra slekt til slekt varer hans miskunn

over dem som frykter ham.

51    Han gjorde storverk med sin sterke arm;

han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.

52    Han støtte herskere ned fra tronen

og løftet opp de lave.

53    Han mettet de sultne med gode gaver,

men sendte de rike tomhendte fra seg.

54    Han tok seg av Israel, sin tjener,

og husket på sin miskunn

55    slik han lovet våre fedre,

Abraham og hans ætt, til evig tid.»

56    Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.

Luke 1:57    Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn.  58  Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne.

59    På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Sakarja etter faren,  60  men moren svarte: «Nei, han skal hete Johannes.»  61  «Men det er jo ingen i din slekt som har det navnet», svarte de.  62  Da ga de tegn til faren for å få vite hva han ville at barnet skulle hete.  63  Han ba om en tavle og skrev: «Hans navn er Johannes.» Da ble alle forundret,  64  men i det samme ble munnen hans åpnet og tungen løst, og han begynte å lovprise Gud.

Powered by Cornerstone