Taler/Dypdykk i Bibelen #8 Lukas 1:65-80

Dypdykk i Bibelen #8 Lukas 1:65-80

19.08.2021
Lær mer om åndsfylde og profeti, om å bli sett av Gud, Guds makt symbolisert gjennom horn, Guds aktive «miskunn», betydningen av å minnes noe, sammenhengen mellom Guds ansikt og det å tjene ham, og Johannes som oppfyllelsen av de eldgamle profetier som varsler Herrens komme,

Luk 1:65 

5  Alle som bodde der omkring, ble grepet av ærefrykt. I alle fjellbygdene i Judea snakket folk om det som hadde hendt.  66  Alle som hørte dette, tok det til hjertet og spurte: «Hva skal det vel bli av dette barnet?» Og Herrens hånd var med ham.  67  Hans far Sakarja ble fylt av Den hellige ånd. Han talte profetiske ord og sa:68    «Velsignet er Herren, Israels Gud,

for han har sett til sitt folk og forløst det.

69    Han har oppreist for oss et horn til frelse

i sin tjener Davids hus,

70    slik han lovet fra gammel tid

ved munnen til sine hellige profeter:

71    å frelse oss fra våre fiender

og fra hånden til alle dem som hater oss.

72    Han viste miskunn mot våre fedre

og husket på sin hellige pakt,

73    den ed han ga som løfte

til Abraham, vår far,

74    så vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel,

kan tjene ham for hans ansikt

75 i renhet og rettferd alle våre dager.

76    Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste,

for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier

77    og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt,

78 for vår Gud er rik på miskunn.

Slik skal lyset fra det høye

gjeste oss som en soloppgang

79    og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge,

og lede våre føtter inn på fredens vei.»

80    Og gutten vokste og ble sterk i ånden. Han holdt til i ødemarken, helt til den dagen han skulle stå fram for Israel.

Powered by Cornerstone