Taler/Langfredag / Hvetekornets lov

Langfredag / Hvetekornets lov

19.08.2021
… Men Jesu død betydde ikke slutten. Det var en ny fase. Slik krigen forandrer seg i det hærføreren kaster seg inn i kampen med et høyt rop! … og Jesus fôr ned til dødsriket! Ikke som en taper- men som en seirende hærfører! Det er en god dag å vinne over døden på! Good Friday!

Mark 15,20 

Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær.

Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham.

21  Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene.  22  De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen.  23  De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den.  24  Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få.  25  Det var ved den tredje time de korsfestet ham.  26  Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge».

27    Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham.  28  *Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere.•  29  De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager!  30  Frels deg selv og stig ned fra korset!»  31  På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse!  32  La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.

33    Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time.  34  Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst:

«Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»

Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»  35  Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.»  36  Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.»  37  Men Jesus ropte høyt og utåndet.  38  Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst.  39  Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!»

Powered by Cornerstone