Enkel intro for å forstå hva en disippel er. Kaller Jesus meg til å være disippel, eller er det bare for de få? Se & be - kanskje du får svar?
Les mer
En disippel er en som går i fotsporene til sin lærer, observerer, hermer og tar i mot veiledning. Vi har ikke oversikt over hva som skal skje. Men det har heldigvis vår læremester! Han ser hele tegningen, hele prosjektet har han oversikt over. Derfor leder han oss inn i sine ferdiglagte gjerninger. Det gjelder bare for disiplene å være lydhøre og lydige! Palmesøndag er et eksempel på dette.
Les mer
Bønn er relasjon med Gud. Ikke masse ord. Men fellesskap, hvile, oppmerksomhet.  Lik babyen som hviler ved brystet til sin mamma. Jesus modellerte selv dette bønnelivet for disiplene.  Bli inspirert til et levende vennskap med Gud vår Far!
Les mer
Er det noe som binder deg? Spill, internett, tv, usunn mat, alkohol, penger eller noe annet? Ta i mot Jesu invitasjon til å bli fri! Gal. 5:1 «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.»
Les mer
Vi ser Jesus, sammen med sine 12 disipler, liggende rundt et bord. De skal feire påskemåltidet. Det er en kalk med vin. Og det er et usyret brød. Altså helt som en normal påskefeiring. Men så sier Jesus noe veldig spesielt: at vinen er hans blod og brødet hans kropp! Og at dette er en ny pakt. Hva betyr det??
Les mer
Å være en disippel er å være korsbærer. Etterfølgere av Jesus. Vi følger ikke Jesus fordi det er behagelig. Men fordi han har kalt oss. Fordi han er vår frelser. Og frelsen ga han oss ved å bære korset og dø i vårt sted. 1 Joh 3,16 «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» Det handler om praktisk etterfølgelse av Jesus, å være hans lærling, hans disippel. Et vitne for vår tid.
Les mer
Over hele verden, i nesten 2000 år har det runget et rop: Han er oppstanden! Det er her kraften, pågangsmotet og hensikten med å være disippel kommer fra. Jesus er ikke lenger i graven. Jesus lever! Hør hvorfor dette har så stor innvirkning på en disippel.
Les mer
Vi har alle mange og kanskje ulike grunner for å være kristen. Men hva er kjernen, ikke når det gjelder hva vi tror på, men hva det er å være kristen? Jeg tror det koker ned til to ting: være disippel og gjøre disipler. Gjør alle folkeslag til disipler sa Jesus, i misjonsbefalingen. Men vi kan ikke gjøre andre til noe vi ikke selv er. Derfor er vårt hovedkall, det samme til oss som til de første 12: Kom, følg meg. Det er hva det er å våre disippel. En som følger Jesus. Og mens vi gjør det, vil han gjøre oss til menneskefiskere!
Les mer
I Matteus 18 kommer disiplene til Jesus og spør hvem som er den største i himmelriket. Da stiller Jesus et lite barn midt i mellom dem og sier: «Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket». Matt 18,4.  Hva er det med barnet at Jesus løfter det frem som et forbilde for disiplene? Barnets myke hjerte!
Les mer
Powered by Cornerstone