Disippel #7 Jesus lever!
2017-06-14
Disippel #7 Jesus lever!
Over hele verden, i nesten 2000 år har det runget et rop: Han er oppstanden! Det er her kraften, pågangsmotet og hensikten med å være disippel kommer fra. Jesus er ikke lenger i graven. Jesus lever! Hør hvorfor dette har så stor innvirkning på en disippel.
Hør her
Powered by Cornerstone