Disippel #6 Korsbærerne
2021-04-02
Disippel #6 Korsbærerne
Å være en disippel er å være korsbærer. Etterfølgere av Jesus. Vi følger ikke Jesus fordi det er behagelig. Men fordi han har kalt oss. Fordi han er vår frelser. Og frelsen ga han oss ved å bære korset og dø i vårt sted. 1 Joh 3,16 «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» Det handler om praktisk etterfølgelse av Jesus, å være hans lærling, hans disippel. Et vitne for vår tid.
Hør her
Disippel #5 Ny pakt og nye muligheter
2021-04-01
Disippel #5 Ny pakt og nye muligheter
Vi ser Jesus, sammen med sine 12 disipler, liggende rundt et bord. De skal feire påskemåltidet. Det er en kalk med vin. Og det er et usyret brød. Altså helt som en normal påskefeiring. Men så sier Jesus noe veldig spesielt: at vinen er hans blod og brødet hans kropp! Og at dette er en ny pakt. Hva betyr det??
Hør her
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone