Bibelkveld Lukas 2,37-38
2022-05-05
Bibelkveld Lukas 2,37-38
Anna er et eksempel for oss. Lær mer om sammenhengen mellom tempelet i Jerusalem, som bolig for Gud, og din kropp, som bolig for Guds Ånd. Vi går også inn på hva faste har å si for vårt kristenliv og hvordan det kan praktiseres. Se også sammenhengen mellom lovprisning, troens ord og profetisk tale!
Hør her
Bibelkveld Lukas 2,36-37
2022-05-05
Bibelkveld Lukas 2,36-37
Vi møter nå Anna. Hun er profet. Men hva er det og er det en tjeneste vi kan være en del av? Paulus skriver jo at vi alle kan tale profetisk! Hør mer om profetisk tjeneste og om «rhema»- Guds Ord til deg! Bli også inspirert over at alder og sivil status er ingen hindring for å være i aktiv kristen tjeneste! Kanskje kan faktisk alderdom og singelliv være en positiv faktor?
Hør her
Bibelkveld Lukas 2,34-35
2022-05-05
Bibelkveld Lukas 2,34-35
Simeon møter Jesus og profeterer at Jesus skal være et tegn som blir motsagt. Hva betyr det- og gjelder også oss? Er det hva Jesus sier i Bergprekenen om at vi skal være salige på tross av? Simeon fortsetter med å profetere over Maria, og forteller at manges tanker skal bli avslørt.
Hør her
Vi hører sammen!
2022-05-05
Vi hører sammen!
Uansett personlighet, styrke/ svakhet, helse/ u-helse, humør og erfaringer trenger vi hverandre! Det er nettopp ved vår forskjellighet vi utfyller og kan hjelpe hverandre i liv og tro. Hør, se og bli inspirert til fellesskap!
Hør her
1 - 4 av 4
Powered by Cornerstone